Welkom op de website van Wonen Leven Werken Odysseus

De stichting ‘Wonen Leven Werken Odysseus’ (WLWO) is een kleinschalig, door ouders georganiseerd wooninitiatief in Vlaardingen voor zes volwassen bewoners met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en een normale verstandelijke begaafdheid.

Wonen Leven Werken

De bewoners hebben grote behoefte aan een eigen plek waar ze zich thuis voelen. Vanuit hun beschermde plek hebben ze de grootste kans om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. In elke fase van hun levenscyclus worden ze professioneel begeleid en leren ze zich spelenderwijs te spiegelen aan normen en waarden van de maatschappij. WLWO gaat ervan uit dat de beste kansen op gelukkige bewoners gecreëerd worden als aan de drie begrippen Wonen, Leven en Werken voldoende en goede aandacht gegeven wordt.

Over ons

Het stichtingsbestuur van WLWO wordt gevormd door ouders van de bewoners.

In plaats van een ‘Ouder’ kan ook een familielid of gemachtigde plaats nemen in het bestuur.

Visie

WLWO ziet voor zich dat de bewoners zo veel mogelijk de kans krijgen zich te ontwikkelen als gewone mensen met een normaal functionerende woon-, werk- en leefomgeving. Hierbij moeten ze gebruik kunnen maken van allerhande vormen van (tijdelijke) begeleiding en ondersteuning op fysiek, emotioneel, rationeel en sociaal gebied.

Missie

WLWO wil de bewoners een kans geven op een zo normaal mogelijk en gelukkig leven en wil hun maatschappelijke participatie zoveel mogelijk stimuleren.

WLWO denkt dat te doen door zichzelf continu te verbeteren en in te spelen op nieuwe situaties.

Nieuws

Mede mogelijk gemaakt door:

Skip to content