Wonen Leven Werken

De bewoners hebben grote behoefte aan een eigen plek waar ze zich thuis voelen. Vanuit hun beschermde plek hebben ze de grootste kans om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. In elke fase van hun levenscyclus worden ze professioneel begeleid en leren ze zich spelenderwijs te spiegelen aan normen en waarden van de maatschappij.

WLWO gaat ervan uit dat de beste kansen op gelukkige bewoners gecreëerd worden als aan de drie begrippen Wonen, Leven en Werken voldoende en goede aandacht gegeven wordt.

foto collage odysseus

Wonen

De stichting WLWO huurt de zeven appartementen van de wooncorporatie Waterweg Wonen. De bewoners hebben op hun beurt een huurovereenkomst met WLWO en wonen ieder in een eigen appartement. Dat bestaat uit een woonkamer met ingebouwde keuken, een aparte badkamer met een toilet, douche en wasmachineaansluiting, een aparte slaapkamer, een gang en een balkon. Elke woning heeft een eigen kelderbox voor opslag en stalling voor bijvoorbeeld een fiets.

De woningen zijn door de bewoners zelf ingericht, conform hun eigen smaak.

De appartementen hebben elk een eigen voordeur. Bij de hoofdingang van het complex bevinden zich voor elke woning een eigen deurbel, een postvak en een intercom. Door op een knop op de intercom in de woning te drukken kan men een bezoeker binnenlaten.  De bewoners hebben sleutels van de hoofdingang en van hun eigen voordeur op de balkongalerij.

De bewoner kan een appartement geheel naar eigen inzicht inrichten en stofferen, gegeven enkele richtlijnen en beperkingen van de woningcorporatie voor het behoud van goede staat van het appartement. WLWO levert het appartement inclusief begeleidings- en ondersteuningsdiensten hiervoor in lege staat. Een bewoner levert het in principe of anders overeengekomen weer in lege staat terug.

De wooncorporatie Waterweg Wonen is verantwoordelijk voor het technisch onderhoud van het appartementencomplex. Het klein-onderhoud in de appartementen is voor rekening van de bewoners.

Leven

WLWO realiseert zich dat iedere bewoner specifieke, eigen behoeftes en prioriteiten heeft. Dat leidt soms tot het besef dat het leven niet compleet is. Dat specifieke wordt mede bepaald door leeftijd, persoonlijke ontwikkeling en omstandigheden. Ook waar hij of zij zich in zijn of haar levensfase bevindt speelt een grote rol.

Van de vier belangrijkste dingen in het leven, komt lichamelijke en geestelijke gezondheid op de eerste plaats. Actief zijn is daarom heel erg belangrijk. Op de tweede plaats staat het leren omgaan met het feit dat je altijd maar weer tijd tekortkomt. Op de derde plaats is ervaring met anderen opdoen in verschillende situaties van belang om jezelf en anderen te leren kennen. Het laatste item is het hebben van een doel in je leven. Dat is de reden waarom je ‘s ochtends op wilt staan en verder wilt gaan op een ingeslagen pad – ondanks alle ingewikkelde keuzemomenten. Hoe dat levensdoel eruitziet, is voor iedereen weer anders en door de tijd heen ook nog veranderlijk.

Het is ontzettend belangrijk om goed te zorgen voor lichamelijke en geestelijke gezondheid. WLWO stimuleert samen met de begeleiding gezond eten, beweging/sport, hygiëne en regelmaat om risico’s op ziekte en stress te minimaliseren.

Natuurlijk hebben de bewoners hun verantwoordelijkheden en verplichtingen. Dus voor de zorg voor hun appartement, voor zichzelf en bijvoorbeeld voor werk of studie. Maar er moet balans zijn. Elke keer dat men ‘ja’ zegt tegen iets is er een ‘nee’ tegen iets anders. Het probleem ontstaat als men te vaak ‘ja’ zegt en met te veel last op onze schouders die balans kwijtraakt. Met rust, ritme en regelmaat blijft die balans goed. Bij een eventuele verstoring herstelt de balans zich ook sneller.

Je kunt, mits gezond en in balans, meer tijd besteden aan allerlei sociale activiteiten met collega’s, studiegenoten, kennissen, vrienden, familie of een partner. WLWO wil er daarom moeite voor doen om die sociale activiteiten zo laagdrempelig mogelijk en toegankelijk te maken. Denk daarbij aan kookavonden, vakanties, bowlingavonden, logeerweekeinden en game avonden. Bewoners hebben vrije keus om daar wel of niet op in te schrijven.

Iedereen ontdekt graag de betekenis en het ware doel van zijn/haar leven. Om een vol bestaan te kunnen leiden, moet je bepaalde doelen hebben. Dus: ontdek wat je wilt in het leven. Daar staat WLWO open voor.

Werken

Het hebben van een (deeltijd)baan of participeren in dagbesteding maakt dat je andere mensen ontmoet, dat je je capaciteiten ontplooit en dat je zinvol bezig bent. Werk of dagbesteding geeft structuur, leidt tot meer verantwoordelijkheidsgevoel en heeft een positieve invloed op het wonen en leven. Het voorgaande geldt des te meer voor de bewoners van WLWO, echter het is niet vanzelfsprekend.

Adequate begeleiding op het werk of bij dagbesteding is noodzakelijk. Vaak komt die begeleiding van ouders. Uiteindelijk is dat niet goed. WLWO vindt dat het beter is dat professionele jobcoaches, die ervaring hebben met ASS, deze begeleiding op zich nemen. Hands-on begeleiding op de werkplek blijkt van belang. Een werkgever komt niet altijd zijn contractuele verplichtingen na. Vaak onopzettelijk. De kennis en de aandacht daarvoor is niet altijd in voldoende mate aanwezig. Een regelmatig aanwezige jobcoach kan die leemte invullen.

Dagbesteding, werk, een studie volgen, een functie vervullen in een organisatie, betaald of vrijwillig, zelfstandig of in dienstverband is een belangrijk iets in het leven. Het geeft invulling aan het punt leven.

De bijdrage die je aan een instelling of aan de maatschappij levert geeft voldoening en je voelt je als individu meer betrokken. Passend werk kan ervoor zorgen dat een bewoner het leven kan leiden dat hij of zij altijd al wilde. Het levert ook waardering en een zekere ‘status’ op. Het structureert de dag en kan ervoor zorgen dat de bewoner zich minder verveelt. Je kan je persoonlijk ontwikkelen. Je kunt, afhankelijk van de soort van dagbesteding, fysiek gezond en vitaal blijven. Je mentale fitheid verbetert. Kortom: dagbesteding/werk kan het persoonlijk geluk verhogen.

Skip to content