Over ons

Het stichtingsbestuur van WLWO wordt gevormd door ouders van de bewoners. In plaats van een ‘Ouder’ kan ook een familielid of gemachtigde plaats nemen in het bestuur.

De stichting is notarieel vastgelegd en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Er is geen winstoogmerk. De akte van de stichting is op aanvraag bij de WLWO beschikbaar. De statuten van de stichting zijn ook bij de notaris gedeponeerd. Het stichtingsbestuur komt periodiek bij elkaar om de voorgang en de toekomst te bespreken en daar besluiten over te nemen. Het stichtingsbestuur heeft voor zichzelf een aantal doelen gesteld:

4luikSpoorstraat
 • De continuïteit van het wooninitiatief waarborgen, zolang dat in het belang van de bewoners is.
 • Zichzelf overbodig maken door een groot aantal zaken te regelen.
  • Voorbeeld 1: Vervanging van bestuurders moet op tijd en adequaat geregeld zijn.
  • Voorbeeld 2: Er wordt nagedacht over mentorschap, bewindvoering en curatele.
 • Zorgen voor een adequate professionele begeleiding van de bewoners. WLWO selecteert uit de bestaande marktpartijen de best mogelijke begeleiding voor haar bewoners. Dus als een zorgleverancier niet goed genoeg is, is WLWO het aan zichzelf verplicht om een andere leverancier te zoeken. Meerdere zorgleveranciers zijn niet uitgesloten.
 • In 2020 is de overgang van Wmo naar Wlz door het bestuur opgepakt en uitgewerkt. Alle bewoners hebben nu een PGB vanuit de Wlz. Daardoor is het niet meer nodig regelmatig een nieuwe indicatie voor de bewoners te regelen. Immers: éénmaal ASS, altijd ASS.
 • Het bestuur heeft diverse thema’s in een document vastgelegd:
  • Sleutelbeleid
  • Agressiebeleid
  • Klachtenbeleid
  • Duurzaam koken beleid
 • Inspelen op nieuwe wet- en regelgeving.
 • Inspelen op specifieke woonwensen van bewoners.
Skip to content