Visie & Missie

Visie

Een goede relatie met begeleiders en ondersteuners geeft richting en helpt om elkaar te begrijpen. Begeleiders leren gaandeweg de hulpvraag herkennen. De bewoners leert zelf de hulpvraag beter te stellen vanuit een bepaalde situatie. De bewoner leert zichzelf in verschillende situaties beter te begrijpen en kan samen met de begeleiding optimaler bepalen wat hij aan hulp echt nodig heeft.

Vertrouwen en respect speel daarbij een belangrijke rol. De Truman formule is een manier om het vertrouwen uit te leggen: 

Vertrouwen =

Geloofwaardigheid + Betrouwbaarheid + Intimiteit
Zelf-oriëntatie

Vertrouwen in jezelf en de wereld gaat dus over: Geloofwaardigheid in verbaal en non-verbaal communiceren. Het heeft te maken met de eerlijkheid van je woorden en gedrag wat je gebruikt om de realiteit te duiden. Betrouwbaarheid houdt in dat transacties en afspraken worden nagekomen. Intimiteit gaat over gevoel en over je veilig voelen om over lastige zaken te praten. Als laatste zelf-oriëntatie. Ligt de focus bij jou of bij de ander. Hoe groter het ego, hoe kleiner het vertrouwen. Respect is een gevoel of uiting waarmee je laat merken dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens.

Net als dat is bij ieder mens gaat dat op voor iemand met ASS over zekerheden, structuur en controle. Het is maatwerk want de hulpvraag verschilt op uiteenlopende terreinen en momenten in verschillende levensfases. De levensfase speelt een rol omdat de omgeving onvoorzien anders tegen de bewoner aan gaat kijken door bijvoorbeeld een veranderd voorkomen of door gedrag dat wordt gevraagd van de omgeving.

Missie

WLWO wil de bewoners een kans geven op een zo normaal mogelijk en gelukkig leven en wil hun maatschappelijke participatie zoveel mogelijk stimuleren.

WLWO denkt dat te doen door zichzelf continu te verbeteren en in te spelen op nieuwe situaties.

Skip to content